Helsingin so-te palvelujen tulevaisuudesta kaksi erilaista näkemystä

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi oman lausuntonsa kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveysministeriön so-te palvelujen järjestämislain ehdotuksesta. Lautakunta kävi perusteellisen keskustelun niistä vaihtoehdoista, mitä Uudenmaan alueelle ehdotuksessa tarjotaan. Totesin aluksi, että esim. apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty ja minä olemme…

SDP- murros ja tulevaisuus

Luin ilahtuneena Demarista (10.2) Antti Vuorenrinteen ja Timo Vainion/Erkki Tuomiojan jutut yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksista poliittisten liikkeiden syntyyn ja kannatuksiin. Tällaista analyyttista keskustelua tarvitaan juuri nyt, kun puolue rakentaa omaa tulevaisuuden linjaansa ja kannatuspohjaansa. Historiasta on…

Onko niukkuudella oikeudenmukaisuutta?

Olen saanut runsaasti erilaista postia – asiallista ja vähemmän asiallista – sosiaali- ja terveyslautakunnan budjetti päätöksestä, lähinnä koskien HSL rinnakkaiskortin myöntämispäätöksen muutoksesta niille henkilöille, jotka saavat vammaispalvelulain VpL ja sosiaalihuoltolain SHL perusteella kaupungin kustantamia matkakuljetuspalveluja….

Kohta vuosi täyteen

Kallio lehti 30.11.2013 Sosiaali- ja terveystoimen yhteistä elämää on kohta vuosi täynnä. Miten se on sujunut ja miten se on näkynyt kaupunkilaisten elämässä? Päällisin puolin kaupunkilaisille ei juuri mitenkään. Palvelut toimivat kuten ennenkin, vanhoissa paikoissa…


Hit Counter provided by Curio cabinets