600 sivua sotea – ei näillä eväillä!

Pääministeri Sipilän hallituksen suuri missio sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen organisoimiseksi ja maakuntahallinnon pystyttämiseksi on nyt kaikkien arvioitavissa. Lakiluonnokset, keskeneräisinä, mutta kohta kuntiin lausunnoille tulevina, ovat netissä luettavissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on teettänyt asiantuntijoilla…


Hit Counter provided by Curio cabinets