Elämä on muutakin

Mikään ei satu eikä tunnu niin hyvältä, kuin toisen ihmisen läheisyys. Vain sylissä pidetty voi syliä paeta.

Jokaisessa yksilössä on ihmisen mentävä aukko. Sen on tultava joskus täytetyksi. Ilman sinua ei ole minua. Hylätty ihminen on myös itseltään hukassa.

Martti Lindqvist

Nämä Martti Lindqvistin aforismit puhuttelevat minua yhä uudelleen erittäin voimakkaasti. Ne kertovat siitä inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta, mikä minusta on politiikan teon keskeisin ydin. Politiikkaa ei voi tehdä ilman selkeätä arvopohjaa. On uskottava entistä parempaan huomiseen ja ihmisyyden voittoon. Tasa-arvo, solidaarisuus ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ovat elämäni kantavia arvoja. Ne ovat olleet myös syy siihen, miksi olen liittynyt sosialidemokraattiseen puolueeseen neljäkymmentä vuotta sitten.

Olen kahdeksan lapsisen perheen viides. Sodan jälkeinen köyhyys ja elämisen niukkuus tulivat tutuiksi lapsuudessa. Mutta se ei ollut sellaista toivotonta köyhyyttä, mitä voi tänä päivänä kohdata kaupunkiköyhyydessä. Silloin oli aina toivoa paremmasta huomisesta.

Me sisarukset pidämme tiivistä yhteyttä toisiimme. Ja näin ikääntyessä omat sisaret ja veljet tulevat entistä läheisemmiksi. ”Ilman sinua ei ole minua”.

Ystävät, rakkaat ihmiset, siirtolapuutarhamökki, syvälliset keskustelut hyvän ruoan ja juoman saattelemina ovat voiman lähteitä. Ne pitävät mielen avoimena ja sydämen lämpimänä.


Hit Counter provided by Curio cabinets