Ensi vuosi valmisteluun

Kallio-lehti 22.2.2012

Valtuusto kävi lähes neljän tunnin lähetekeskustelun vuoden 2013 budjetin valmistelupohjaksi. Keskustelu antaa kaupungin johdolle eväitä budjetin valmistelemiseksi. Varsinainen budjetti valmistuu alkusyksystä ja lopullisesti se lyödään lukkoon vuoden viimeisissä kokouksissa.

Korostin omassa puheenvuorossani kolmea isoa tulevaisuuden haastetta. Ensinnäkin kaupungin talouden pohjaa pitää vahvistaa. Se tarkoittaa verotulojen kasvua, mitkä syntyvät vain uusien työpaikkojen myötä. Tähän liittyen jätin valtuustoaloitteen koskien elinkeino- ja työllisyyspolitiikan valmistelua. Esitin, että kaupunginhallitus pohtii, mistä saadaan uudet työpaikat ja millaisia toimia työpaikkojen synnyttäminen kaupungilta ja myös valtiolta edellyttää.

Syntyvätkö uudet työpaikat kulttuurin, kongressitoiminnan, matkailun, teknologian, hallinnon vai mille aloille. Millaisia nämä työpaikat ovat? Saadaanko niiden myötä niitä verotuloja, mitä niin kipeästi kaivataan. Entä jäävätkö työpaikkojen verotulot Helsinkiin vai matkaavatko ne Espooseen, Vantaalle tai Nurmijärvelle? Tällaista kehitystä on nähty viimeisten vuosien aikana. Siksi puhuin myös kuntauudistuksen merkityksestä ja että Helsinkiä pitää siinä kohdella oikeudenmukaisesti. Nyt naapurikunnat ovat voineet kasvaa ja kehittyä Helsingin vetovoimassa ja poimia rusinoita pullasta. Tälle kehitykselle pitää laittaa stoppi kaikkien kuntalaisten eduksi.

Toinen iso asia liittyy eriarvoistumiskehitykseen. Eri tutkijoiden mukaan eriarvoistuminen on selvästi lisääntynyt Helsingissä ja metropolialueella. Sitä ei voida katsella tumput suorina, vaan sen torjuntaan on ryhdyttävä kaksin käsin. Eriarvoistuminen näkyy asuntopolitiikassa ja asuinalueiden eriarvoistumisvaaran kasvuna, koulupolitiikassa, missä lähikoulu ei enää olekaan paras koulu, vaan vanhemmat valikoivat ja ovat valmiita kuljettamaan lapsiaan pitkiäkin matkoja ympäri kaupunkia. Peruskoulumme hyvä taso on perustunut juuri siihen, ettei meille ole päässyt syntymään ns. hyviä ja huonoja kouluja, vaan koulut ovat kauttaaltaan olleet hyvätasoisia. Tätä vanhaa mallia pitää nyt tukea.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä eriarvoistuminen näkyy myös. Kehitys ei ole kuitenkaan niin paha, etteikö sille voida tehdä jotakin. Oma ryhmäni esitti jo tämän vuoden budjettineuvotteluissa terveyskeskusmaksun poistamista osana väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamista. Mielestämme tämä asia pitää nyt toteuttaa v 2013 budjetissa. Maksun poistamisen myönteisistä vaikutuksista on niin paljon tutkittua näyttöä, ettei uusia selvityksiä enää tarvita. Nyt tarvitaan poliittista rohkeutta tehdä päätös.

Kolmanneksi sosiaali- ja terveyspalveluiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen järjestäminen on nyt erityisen tärkeätä, kun virastot yhdistyvät ja päivähoito jää omaksi kokonaisuudekseen. Tässä muutoksessa perusterveydenhuollon sisältöä pitää uudistaa ja turvata kaikille terveysasemille hyvä palvelutaso. Lisäksi vanhusten huollon palvelut on laitettava kuntoon. Ikääntyvistä helsinkiläisistä huolen pitäminen on meille valtuutetuille moraalinen ja eettinen kysymys. Jatkuva kritiikki vanhusten tai yhteiskunnan heikompiosaisten hoidon ja palveluiden laiminlyönnistä rapauttaa hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa ja johtaa vähitellen ihmisten arvopohjan kovenemiseen. Silloin ollaan jo huonolla tiellä. Nyt on aika toimia paremman tulevaisuuden puolesta.