Kokemus

Olen tehnyt kaksi yli 30-vuotista uraa elämässäni, toisen ay-liikkeessä, sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyssä ja sairaanhoitajaliitossa ja toisen politiikassa. Kummatkin urat ovat antaneet paljon sisältöä elämääni. Ilman ammattiyhdistysliikkeestä saatua innostusta yhteisten asioiden hoitamiseksi tokkopa olisin kiinnostunut politiikastakaan. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ollut minulle sekä työ että harrastus. Eläkkeelle siirtymiseni jälkeen harrastuksesta on tullut entistä enemmän päivätyötä. Enkä sitä pane pahakseni.

Työ Tehyssä ammatti- ja koulutusasioiden osastopäällikkönä vei minut vallan kammareihin, erilaisiin ministeriöiden työryhmiin, eduskunnan valiokuntiin, kansainvälisiin järjestöihin ja merkittäviin kokouksiin. Poliittiseen päätöksen tekoon vaikuttaminen valtakunnallisesti ja paikallisesti oli työni arkea. Siinä oppi vallan käytön aakkoset. Nyt päätöksentekijänä näistä kokemuksista on suurta hyötyä.

Vastuullista ja tärkeätä työtä liian pienellä palkalla tekevien terveydenhuollon ammattilaisten asioiden ja etujen ajaminen oli kiinnostavaa ja mieleenpainuvaa. Kun vuonna 2002 jäin eläkkeelle Tehystä, totesin, että ”työ loppui, mutta rakkaus jäi”.

Olen ollut Helsingin kuntapolitiikassa vuodesta 1984 lähtien, aluksi varavaltuutettuna ja muissa luottamustehtävissä. Varsinaiseksi valtuutetuksi minut valittiin vuoden 1996 vaaleissa ja siinä tehtävässä jatkan edelleen. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnassa edustin jäsenenä 1996-2000 ja puheenjohtajana 2001-2008. Uudenmaanliiton hallituksessa olin 2005-2009 ja valtuustossa 2009-2013. Kuntaliiton valtuustossa edustin 1997-2013. HYKS:n valtuuston puheenjohtajana toimin 1993-1996. Terveyslautakunnassa olin 1985-1992. Keskisen sosiaali- ja terveysjaoston puheenjohtajuutta hoidin 1985-1992.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS valtuustossa jäsen ja ulkoisen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 2009 – edelleen. Helsingin kaupungin Torikorttelit Oy hallituksessa jäsen 2009 – 2012.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 2013 – edelleen.

Olen koulutukseltani sairaanhoidon opettaja, ylioppilas vuodelta 1961.


Hit Counter provided by Curio cabinets