Lapinlahtea ei saa hukata

Olen oman ryhmäni toisinajattelija Lapinlahti asiassa. Mutta iso kuva Lapinlahden sairaalan, sen puiston ja koko alueen kulttuurihistoriallisesta arvosta ja merkityksestä on yhteinen ja vahva. Alue on säilytettävä ja siitä on kehitettävä nykyistä parempi helsinkiläisten virkistys- ja henkisen rauhoittumisen paikka. Mutta, miten tämä tavoite voidaan saavuttaa, siinä on eroja paitsi oman ryhmäni sisällä, myös poliittisten ryhmien välillä.

Olen ollut Helsingin ja HYKS/HUS valtuustossa lähes kolmekymmentä vuotta ja toiminut myös kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajana kahdeksan vuotta. Lähes koko tämän ajan Lapinlahden sairaala ja sen käyttö ovat olleet esillä eri tavoin. Taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvää ja toimivaa ratkaisua ei ole löydetty. Sairaala ja sen puistoalue rakennuksineen ovat saaneet rapistua, kun asiaa ei ole kyetty päättämään. Mielestäni vastuu on kuntapäättäjien.

Nyt kaupunkiympäristölautakunnan pöydällä oleva NRepin ehdotus ”Lapinlahden kevät” sisältää monia käyttökelpoisia ehdotuksia edelleen kehitettäviksi. Mielestäni ydin ja tärkein asia Lapinlahti asiassa on, miten sairaalan ja sen rakennusten talouden perusta voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Vuosien varrella on käynyt selväksi, että sairaalan korjauskustannukset, noin 20 – 40 M euroa voitaisiin ehkä raapia kasaan, mutta miten sairaalaa, sen rakennuksia ja toimintaa ylläpidetään ja kehitetään, siihen ei ole löytynyt kestävää taloudellista ratkaisua.

NRepin ehdotuksessa Lapinlahden alueen talouden perusta rakentuisi alueen lisärakentamiseen, sairaalan käyttötarkoituksen osittaisiin muutoksiin, sote toimialan järjestöjen ja kulttuurin toimijoiden vuokratuloihin, alueen virkistyskäytöstä saataviin ja mahdollisiin muihin tuloihin. Hotellin rakentaminen länsiväylän varteen ja sairaalaan perustettava hostell toiminta tukisivat toisiaan ja Helsingin vetovoimaa. Lapinlahden sairaalan suojellut sisätilat taipuisivat tällaiseen pienimuotoiseen hostell toimintaan ja tulisivat tarpeeseen. Näistä osista voitaisiin mielestäni rakentaa kestävä taloudellinen yhtälö Lapinlahden pelastamiseksi.

Mutta Lapinlahden sisällöllistä toimintaa pitäisi kehittää ehdotettua enemmän. Lapinlahti on yksi maailman vanhimmista psykiatrisen hoidon paikoista. Tämä historia tulisi välittyä ja näkyä Lapinlahdessa. Olen puhunut, että Lapinlahteen pitäisi perustaa valtakunnallinen mielenterveystyön ja psykiatrian museo. Museo voisi olla pääosin virtuaalinen, perustua kuviin, videoihin, ääniin ja tarinoihin. Sairaalassa hoidettujen historiahenkilöiden historiaa ja merkitystä maallemme voitaisiin tuoda esiin eri tavoin. Lapinlahti voisi olla myös paikka, missä nykyajan mielenterveystyön kehityssuunnat olisivat aina ajantasaisesti esillä. Näin voitaisiin hälventää mielenterveyteen liittyviä ennakkoluuloja.

Toisena kehittämisideana pitäisin alueen merellisen ulottuvuuden esiintuomista. Rantaan rakennettava laiturialue voitaisiin alusta lähtien suunnitella sellaiseksi, että siihen voitaisiin yhdistää telttakatoksella katettu pienimuotoinen meren päällä kelluva esiintymislava, missä voitaisiin pitää esim. pienimuotoisia sellokonsertteja, tarinoiden kerrontaa, lausuntaa, lasten teatteria jne. Siihen liittyisi muutaman sadan hengen katsomo rannalla. Toiminta tukisi Venetsia rakennuksen ravintola/kahvilaa ja alueen virkistyskäyttöä.

Jotta Lapinlahtea voidaan kehittää ja suojeltuja rakennuksia pitää kunnossa pitkälle tulevaisuuteen, talouden perustan täytyy rakentua kestävään ja hyvin johdettuun toimintaan. Näen, että NRepin ehdotus mahdollisten suomalaisten kulttuuria tai mielenterveystyötä tukevien kumppaneiden kera antaisi siihen hyvät edellytykset. Kaupunki omistaa ja ylläpitää puiston. Lapinlahden historia luonnetta voitaisiin vahvistaa myös kaupungin toimesta niin, että siellä olisi kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja. On muistettava, että Lapinlahden sairaala, sen rakennukset ja puisto ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaina suojeltuja. Kaupungilla on kaavoitusmonopoli, joten kaupungin päättäjillä on aina mahdollisuus puuttua asioihin.