”Meidän mies”

Katselin (21.10) television ulkolinja dokumentin ”USA:n äärioikeiston mukana”. Ohjelma kylmäsi. Se kertoi tämän hetkisestä globaalin äärioikeiston ja muiden ääriliikkeiden noususta ja niiden tavoitteista USA:ssa ja Euroopassa. Tämän kuun Hakaniemen torin sunnuntaimarkkinoilla keskustelin pitkään tästä samasta asiasta erään kaupunkilaisen kanssa. Huomasimme olevamme suurin piirtein saman ikäisiä ja ihmettelevämme, miten näin pian toisen maailmansodan jälkeen natsistiset ja fasistiset ääriliikkeet saavat uudelleen jalansijaa Euroopassa ml Suomessa. Mitä tästä seuraa, kun vihapuheesta ja erilaisuuden sietämättömyydestä tehdään normaalia? Miten nopeasti ihmiskunnan eettinen ja moraalinen perusta voi rappeutua, jolloin mitkään kauheudet eivät enää hätkähdytä tai liikuta suurta enemmistöä? Tällainen tulevaisuuden kehityskuva pelotti meitä kumpaakin. Näin ei saa antaa tapahtua.

Tämän hetkisten ääriliikkeiden ja konfliktien syntyjen syitä pohditaan ja tutkitaan. Historian jäljet pelottavat eikä samanlaisia inhimillisiä tragedioita haluta toistaa, vaikka tilanne tällä hetkellä onkin kovin huolestuttava. Television ulkolinjassa kerrottiin USA:n ”Alt right” ääriliikkeen synnystä ja sen yhteyksistä maailmanlaajuisesti muihin vastaaviin liikkeisiin. Ohjelmassa kerrottiin, miten liikkeen johtohenkilöt kokivat suurena voittona Donald Trumpin valinnan Yhdysvaltain presidentiksi. He olivat saaneet ”meidän miehemme” suuren maan johtoon. Tutkijoiden mukaan tämä valinta ”normalisoi” ääriliikkeiden toiminnan ja tavoitteet ja teki niistä ”hyväksyttäviä”. Ohjelmassa kerrottiin, että ”Alt right” liikkeen tavoitteena olisi ollut pystyttää Trumpin hallintoon oma yksikkö ja keskeinen yhdyshenkilö tässä olisi ollut Steve Bannon.

Ohjelmassa kerrottiin myös, millaisin keinoin nämä liikkeet yrittävät vaikuttaa ihmisiin. Ironia ja ”vitsi, vitsi”- puheet ovat keskeisiä ilmaisutapoja. Pepe-sammakko yhdessä Donald Trumpin kasvo- tai tukka- tai suufiguurina ovat hyvin käytettyjä ja tunnistettavia hahmoja kaikessa viestinnässä.

Kun katselin tätä ohjelmaa ja mietin tämän hetkistä kansainvälispoliittista tilannetta, siinä esiintyviä uhkakuvia, keskustelussa käytettyjä ilmaisuja jne., kaikki tuntui niin todelliselta, mutta samalla absurdilta. Mietin kyllä, miten oli mahdollista tehdä näin paljastava dokumentti tällaisesta liikkeestä, missä liikkeen johtajat kertovat suoraan ja häpeilemättä ajatuksiaan. Ohjelman lopussa tosin kerrottiin, että dokumentin sisällön koonnut Erik asuu tuntemattomassa osoitteessa.

Suurvaltojen johtajat ovat synnyttäneet sellaista maailmanpoliittista epävarmuutta, mitä ei ole koettu pitkiin, pitkiin aikoihin. Tätä kirjoittaessani kerrottiin juuri radiossa, miten presidentti Trump olisi määrännyt lapsen sukupuolen määrittelyn heti syntymän yhteydessä. Määrittelyä ei voisi myöskään muuttaa, vaikka ihminen myöhemmin kokisi sukupuolensa olevan toinen. Tällä määräyksellä Trump poisti runsaalta miljoonalta nykyamerikkalaiselta useita ihmisoikeuksia, puhumattakaan siitä, miten nämä sukupuolta syrjivät määräykset vaikuttavat jatkossa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Katsomassani USA:n äärioikeistoa kuvaavassa dokumentissa kerrottiin myös, miten antifeministiset, naisten itsenäistä asemaa heikentävät tavoitteet ovat liikkeen keskeisiä ydinajatuksia. Vastalääke tähän kaikkeen on avoin keskustelu, hyvät ja luotettavat tietolähteet ja kriittinen median lukutaito jo lapsesta lähtien. Maailmaan voidaan vaikuttaa ja muuttaa vain olemalla rohkea ja rakentavan kriittinen.