Omaishoidosta lisäselvityksiä

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 14.3. kokouksessaan yksimielisesti tekemäni ehdotuksen, missä lautakunta velvoitti virastoa nopealla aikataululla tekemään riittävän määrän palvelutarpeen kartoituksia, missä verrataan uudistettujen kriteerien mukaisia sopimuksia vanhoihin sopimuksiin ja selvitetään niiden välisiä eroja ja vaikutuksia alle 18v. omaishoitoon ja omaishoitajan asemaan, myös ikääntyvien omaishoitajat otetaan mukaan, palkkioasia pitää tässä yhteydessä tulla esiin. Alle 18v. ryhmän omaishoitajilta tuli paljon erilaista palautetta ja perheiden elämäntilanteita kuvaavia kertomuksia. Niiden pohjalta oli kuitenkin vaikeata arvioida, mistä oikeastaan kenkä puristi, olivatko ne vapaapäivät, muu tuki vai vain palkkio asia. Siksi on tarpeen selvittää asiaa vielä tarkemmin, jotta lautakunta voisi jatkossa tehdä oikeat johtopäätökset kriteerien osuvuudesta ja muista tuen tarpeista. Monet omaishoitajat valittivat jaksamistaan ja tuen tarvetta. Näihin asioihin uudistettu omaishoitolaki pyrkii juuri turvaamalla 2 -3 vapaapäivää ja velvoittamalla kuntia kehittämään muita omaishoitoon liittyviä tukipalveluita.

Mutta ovatko nämä asiat niitä, mitkä kivistävät, vai onko se hoitopalkkioiden uudelleen organisointi ja niiden suuruus. Helsinki uudistu palkkioluokkia niin, että neljästä luokasta tehtiin kolme ja samalla palkkioiden summia muutettiin. Espoossa palkkioluokkia on myös kolme ja Vantaalla kaksi. Palkkioiden summat eroavat jonkin verran toisistaan.

Lautakunnan 14.3. listalla on selostettu palkkioluokkia ja taustaa omaishoidolle.

http://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Esitys/2017/Sote_2017-03-14_Sotelk_5_El/1F495C2A-C4D0-C0E1-B01A-5AB26F30000A/Selvitys_omaishoidon_tuesta_Helsingissa.html

Nyt toivon, että valmistelutyö etenee ripeästi ja päästään tässä asiassa ytimeen ja voidaan tukea omaishoidon ja omaishoitajuuden tärkeätä asiaa. On tärkeätä huomata myös tässä yhteydessä, että toisella silmällä on katsottava myös mahdollisesti tulevaa sote-uudistusta, mikä tulee tarkoittamaan kuntien ratkaisujen yhdenmukaistumista.