Selvityspyyntö oikeuskanslerille

Perustuslain 2 §:n mukaan ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” (Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate). Perustuslain 3 §:ssä säädetään lisäksi, että ”Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.”  Näitä perustuslain…

Totuus vapauttaa

Siltasaari lehti 26.1.2018 Mitä jäi päällimmäiseksi mieleen Suomen itsenäisyyden 100 vuotisjuhlista? Ehkä jonkinlainen hämmästyksen sekainen ilo ja kiitollisuus edellisille sukupolville, jotka ensinnäkin kykenivät oivaltamaan suuren tilaisuuden itsenäisyyden hankkimiseksi, sitten suurin uhrauksin säilyttämään maamme itsenäisyyden talvi-…

Toisiamme kunnioittaen

Siltasaari lehti 9.12.2017 Toisen ihmisen kunnioittaminen ja mielipiteen arvostaminen, vaikkei siitä olisikaan samaa mieltä, on ihmisarvon kunnioituksen ydintä. Pitää pyrkiä rakentamaan yhteisymmärrystä, ei vihollisuuksia, mieluummin koko maailmaan. Näitä periaatteita yritän noudattaa omassa elämässäni. Aina se…

Jälkikirjoitus ns. Paperittomat Hgissä

Eilisessä valtuustossa käsiteltiin Honkasalo/Stranius/Wallgren aloitetta ”Paperittomien tilanteen edistämisestä”. Aloitteen koko sisältöä ei kuitenkaan käsitelty, vaan khsn päätöksen mukaisesti asia keskittyi pitkälti vain sote- palveluihin ja niissäkin lähinnä muutamaan asiaan – rokotukset, diabetes lääkkeet ja kroonisten…


Hit Counter provided by Curio cabinets