Pormestaria EI valitse suurin puolueryhmä, vaan valtuusto

Hämmästyneenä kuuntelin taannoin HS televisio tentissä, kun kolmen suurimman ryhmän pormestariehdokkaat, Tuula Haatainen sd, Anni Sinnemäki vihr ja Jan Vapaavuori kok, kertoivat, että pormestarin paikka kuuluisi valtuuston suurimmalle poliittiselle ryhmälle.

Eihän se nyt näin ole. Valtuusto valitsee kaikki pormestarit eli pormestarin ja neljä apulaispormestaria, samalla kun se valitsee muutkin luottamustehtävien hoitajat. Tämä on erittäin tärkeätä pitää mielessä ja kertoa se myös äänestäjille.

Hgin valtuusto on aika sirpaleinen. Kolme suurinta ryhmää ovat kokoomus 22, vihreät 19, sdp 15, vasemmistoliitto 11 ja seuraavat viisi ryhmää ovat 5-2 valtuutetun ryhmiä. Se merkitsee, ettei mikään ryhmä yksinään, eikä edes kaksistaan voi saada enemmistöä, aina tarvitaan muita ryhmiä. Miten siis voisi olla mahdollista, että valtuusto heti kättelyssä antaisi pormestarin paikan suurimman ryhmän edustajalle, mikä ei olisi lähellekään puolta, vaan ehkä parhaimmillaankin noin runsas viidennes valtuuston koosta.

Monipuolinen ja vahva valtuusto ja Pormestarin valinta siellä

Pormestarin, tulevana kaupungin ylimpänä poliittisena johtajana, pitää etenkin nauttia koko valtuuston luottamusta. Pormestarin valintaa ei siksi pidä sitoa ryhmien välisiin luottamuspaikkaneuvotteluihin, vaan valtuusto valitsee hänet erillisellä suoralla vaalilla. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että pormestarin vaalista tulisi kaksivaiheinen, jolloin aluksi kukin oman pormestariehdokkaansa asettanut ryhmä äänestää omaa ehdokastaan ja toisella kierroksella kaksi eniten ääniä saanutta mittauttavat luottamuksensa erillisessä vaalissa. Näin syntyy mahdollisimman suuri tuki pormestarille. Tätä tukea ja luottamusta voitaisiin vielä vahvistaa erillisellä ns. ”pormestarisopimuksella”, missä pormestari tavallaan sitoutuu noudattamaan tiettyjä pelisääntöjä ja edustaisi sitä kautta laajemmin koko valtuustoa ja valtuusto voisia arvioida hänen toimintaansa sitä vasten.

Pormestari vaalin menettelyn kertominen äänestäjille on siksikin tärkeätä, että Hgin valtuustosta muodostuisi edelleen mahdollisimman monipuolinen, useita eri poliittisia ryhmiä edustava joukko. Se on ollut Hgin vahvuus. Mikään ryhmittymä ei voi sanella suoraan politiikan suuntaa, vaan aina tarvitaan muiden tukea. Sitten riippuu muiden ryhmien vahvuudesta mitä sallitaan ja mitä ei.

Tällainen kaksivaiheinen pormestarivaali tarkoittaisi myös sitä, että itse kunkin ehdokkaan pitäisi etukäteen miettiä, kumpaa pormestariehdokasta hän äänestäisi toisella kierroksella. Äänestäjillä olisi mielestäni myös oikeus saada tietää se, jos he sitä kysyvät.

Jos sitten tulevaisuudessa päädytään pormestarin vaalissa suoraan kansanvaaliin, se on ihan toinen juttu. Mutta tällä johtamisuudistuksella ei sitä tavoiteltu, eikä sitä silloin pidä tahattomasti edistää.