So-te verkosta

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tänään ensimmäisen ja odotetun selostuksen so-te palveluverkon valmistelusta. Viraston johto oli tehnyt hyvää työtä. Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat olivat huolella pohdittuja. Niihin oli helppo yhtyä. Yhdistetyssä sosiaali- ja terveysvirastossa ja lautakunnassa tarkastellaan palveluverkkoa väestön palvelutarpeiden ja palvelujen integraation näkökulmasta.

Virasto oli pohtinut erilaisten so-te asemien palvelujen sisältökonseptit. Mitä tarkoittaisi ns. pääterveysasema tai monipuolinen so-te palveluasema ja pitäisikö meille perustaa uudenlaisia perhekeskuksia. Keskeinen linjaus tulee olemaan, että alueen väestön tarpeet tulevat määrittelemään myös uusien integroitujen palveluasemien sisältöjä. Silloin tutkitaan, millaisia työntekijöitä eli monipuolisia ammattitiimejä tarvitaan tai miten palveluaikoja uudistetaan – tarvitaanko myös ilta vastaanottoja jne.  So- te asemat voivat olla siten erilaisia eri puolilla kaupunkia. Palveluverkon pohjana ovat nykyiset terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet, joita on kymmenen kertaa enemmän kuin terveysasemia. Mikä sitten lopullinen so-te asemien lukumäärä tulee olemaan, se täsmentyy valmistelun kuluessa. Mitään radikaaleja muutostarpeita ei tullut esiin. Palvelualueet voivat olla laajempia hallinnollisia kokonaisuuksia, mitkä pitävät sisällään useita so-te asemia. Palvelut voivat myös jalkautua jne. Eli paljon uusia ajatuksia ja toimintamalleja on odotettavissa ja minusta monella tapaa nykyistä parempaan suuntaan.

Lautakunta kävi nyt evästyskeskustelun ja seuraavan kerran asia tulee lautakuntaan kesäkuussa. Nyt on tarkoitus saada aikaan sellainen palveluverkko, mitä sitten voidaan jatkossa kehittää joustavasti väestön palvelutarpeiden perusteella.