Tule mukaan

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja poliittinen toiminta ovat mielenkiintoisia. Siinä voi kokea osallistuvansa suureen historian kirjoitukseen. Se on myös joukkojen voimaa. Harvoin yksin saa mitään aikaiseksi. Mutta yhdessä, muiden tuella ja avustuksella voi saada aikaan merkittäviäkin juttuja.

Poliittinen toiminta parhaimmillaan palkitsee ja antaa sisältöä elämään. Siellä voi kohdata mielenkiintoisia ihmisiä ja saada jopa pitkäaikaisia hyviä ystäviä. Kuntapolitiikka on ajanhermolla elämistä. Siinä saa sellaista tietoa, joskus sisäpiiri tietoakin, mitä ei muuten saisi ja minkä pohjalta voi kokea jonkinlaista etuoikeutetun asemaa. Kyllä poliittisia toimijoita pääsääntöisesti arvostetaan. Kanssaihmiset kokevat, että on hyvä, kun joku viitsii tehdä työtä yhteisten asioiden hyväksi. Tämä kaikki on omakohtaista kokemustani.

Olen saanut monia innostumaan politiikasta, kun olen houkutellut heidät mukaan erilaisiin vaalitöihin. Vaalikentillä, turuilla ja toreilla, kokee ja kuulee todellisen elämän. Keskusteluissa ihmisten kanssa paljastuu helsinkiläisten arkitodellisuus. Kaupungissa on paljon erilaisuutta ja eriarvoisuutta. Näiden erojen tasoittaminen tai elämän tekemisen mahdollisimman oikeudenmukaiseksi ja yhdenvertaiseksi antaa sellaisia haasteita, että niiden kanssa painiskelemisessa riittää mielenkiintoa vuosiksi eteenpäin. Sitä työtä ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin!

Helsinkiläiset sosialidemokraatit ovat päättäneet jalkautua mahdollisimman paljon eri puolille kaupunkia erilaisiin tilaisuuksiin ja keskusteluihin kaupunkilaisten kanssa. Haluamme, että ihmiset tietävät mitä asioita ajamme ja millaisella arvopohjalla. Haluamme olla keskustelun johtajia Helsingissä. Tule mukaan!


Hit Counter provided by Curio cabinets